Splošni pogoji poslovanja družbe Vivre Deco Ltd

1. Uporabljeni izrazi

VIVRE DECO - družba Vivre Deco, Green Gate Office, nadstropje 11, ulica Tudor Vladimirescu št. 22, sektor 5, Bukarešta, Romunija, J40/3718/2012, CUI, Bukarešta, (matična številka) RO30010618/SI55926401 Slovenia, socialni kapital 7.250.800 ron, ki posluje v skladu z romunskimi zakoni.

SPLETNA STRAN - domena in poddomene Vivre.si

VSEBINA - ta izraz pomeni:

 • vse informacije, ki so del spletne strani, ki jih lahko uporabnik obišče, si jih ogleda ali do njih kako drugače dostopa s pomočjo računalniške opreme;
 • vsebino vseh elektronskih sporočil, ki jih družba Vivre Deco pošlje svojim UPORABNIKOM ali KUPCEM prek elektronskih sredstev oziroma prek katerih koli drugih razpoložljivih komunikacijskih sredstev;
 • vsakršne informacije, ki jih delavec ali sodelavec družbe Vivre sporoči UPORABNIKOM ali KUPCEM prek kakršnih koli sredstev in prek podatkov za stik, ne glede na to, ali so jih ti posredovali ali ne;
 • informacije v zvezi z izdelki, storitvami oziroma cenami, ki jih družba Vivre Deco zahteva v določenem časovnem obdobju;
 • informacije v zvezi z izdelki, storitvami oziroma cenami, ki jih tretja oseba zahteva od družbe Vivre Deco v zvezi s sporazumom o partnerstvu, ki je sklenjen za določen čas;
 • podatke, ki se nanašajo na družbo Vivre Deco ali katere koli druge zaupne podatke, povezane s to družbo.

STORITEV - storitev elektronskega poslovanja, ki se izvaja izključno na javno dostopnih delih SPLETNE STRANI z namenom nuditi KUPCEM možnost naročanja storitev oziroma izdelkov izključno z uporabo elektronskih sredstev, vključno s sredstvi oddaljenega komuniciranja.

ČLAN - fizična oseba, ki ima ali kako drugače pridobi dostop do VSEBIN prek katerih koli komunikacijskih sredstev (prek elektronskih komunikacijskih sredstev) ali na podlagi pogodbe o uporabi, sklenjene med uporabnikom in družbo Vivre Deco, pri čemer tak sporazum predvideva odprtje in uporabo RAČUNA.

RAČUN - informacijski sistem, ki je sestavljen iz elektronskega naslova in gesla, ki zgolj enemu posameznemu ČLANU omogoča dostop do zaprtih delov SPLETNE STRANI in s tem dostop do STORITVE.

KUPEC - stranka, ki ima ali kako drugače pridobi dostop do VSEBIN ali STORITVE potem, ko je ustvarila UPORABNIŠKI RAČUN.

NAROČILO - elektronski dokument, ki predstavlja obliko komunikacije med Prodajlcem in kupcem, kjer kupec preko spletne strani prenese Prodajalcu namero za nakup izdelkov in storitev spletne strani.

Cena RRP (priporočena maloprodajna cena) - so informacije, predstavljene za nekatere izdelke v bližini prodajne cene (na levi strani na več straneh, pod prodajno ceno na posamezni strani izdelka), manjše pisave od tiste ki je napisana kot prodajna cena in sive barve. Za izdelke, ki so naprodaj po ceni RRP, se to prikaže samo kot prodajna cena. Cena RRP NISO referenčna cena, ki jo Vivre deco uporablja v svojih prostorih in bi jo bilo treba uporabiti samo kot informacijo / priporočilo dobavitelja Vivre Deco. Te podatke prikažemo za uporabo pri primerjalni oceni izdelka in stranka razume, da z označevanjem manj očitnih te informacije verjetno ne bodo povzročale zmede in da bo nakupno dejanje in v moji košarici https://www.vivre.si/ voziček / indeks je jasna prodajna cena za vsak proizvod.

DOKUMENT - splošni pogoji poslovanja, določeni v tem dokumentu;

KOMERCIALNE INFORMACIJE – sporočilo vsake vrste (npr. e-pošta/ SMS/ Viber/ telefonski klic/ mobilno obvestilo/ spletno obvestilo itd.), ki vsebuje splošne in specifične informacije glede podobnih ali komplementarnih izdelkov tistim, ki ste jih kupili/ si jih ogledali na spletu, informacije glede ponudb in promocij, informacije glede izdelkov ali storitev, ki so bile dodane v vašo košarico/ vaš račun in ostale komercialne informacije, kot na primer podatki o tržni analizi.

POGODBA NA DALJAVO - v skladu z opredelitvijo iz OUG 34 iz junija 2014, ki ureja pravice potrošnikov, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih s poklicnimi trgovci in, ki spreminja in dopolnjuje dotedanjo zakonodajo; 7. odstavek 2. člena opredeljuje pogodbo na daljavo kot vsak sporazum, ki je sklenjen med trgovcem in potrošnikom v okviru organizirane prodaje na daljavo ali v okviru ponudnika sistemskih storitev, brez fizične prisotnosti tako trgovca kot stranke, izključno z uporabo enega ali več sredstev komunikacije na daljavo, in sicer do in vključno s trenutkom sklenitve pogodbe;

OSEBNI PODATKI – katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (»posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki«); običajno so to ime in priimek, poštni naslov, e-poštni naslov, identifikacija osebe, telefonska številka, ID stranke, univerzalni unikatni identifikatorji (UUID), podatki o lokaciji, itd.;

UPRAVLJAVEC – fizična ali pravna oseba, javni orga, agencija ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov;

PRIVOLITEV – posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

OBDELAVA – vsako dejanje/ niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki (z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih), kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje, spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje, prilagajanje, kombiniranje, omejevanje, izbris, itd. (vse vrste ukrepov, izvedenih na osebni podatkih)

NOVICE/OBVESTILA - ponavljajoča se in izključno elektronska sredstva za informiranje o izdelkih, storitvah oziroma akcijah, ki jih družba Vivre Deco nudi v določenem časovnem okviru, pri čemer družba Vivre Deco ne prevzame nobene odgovornosti v zvezi z informacijami, ki jih te vsebujejo;

TRANSAKCIJA - plačilo ali vračilo zneska zaradi prodaje proizvoda oziroma storitve s strani družbe Vivre KUPCU z uporabo dogovorjenega sistema za obdelavo plačilnih kartic z družbo Vivre Deco, oziroma z bančnim nakazilom ne glede na način dobave.

2. Splošni pogoji poslovanja

2.1 Ta dokument določa pogoje, ki jih morata kupec ali član izpolnjevati pri uporabi spletne strani, vsebin oziroma storitve, in sicer pod pogojem, da med navedeno osebo in družbo Vivre Deco ne obstaja noben drug veljaven sporazum.Prosimo, da pazljivo preberete ta dokument in s tem preprečite morebitne neželene/ neprijetne posledice, oziroma takšne posledice, ki bi jih lahko Uporabni/ Član/ Stranka ocenil kot takšne, da negativno vplivajo na njegove/njene podatke in/ali informacije, ki jih posreduje Vivre Deco.

2.2 Dostava storitev in/ ali izdelkov se začne takoj po izpolnitvi vseh zahtevanih registracijskih formalnosti. S tem, ko se registrira, se Član ali Stranka zaveže, da bo navedla pravilne podatke glede svojega imena, naslova in ostalih podatkov, potrebnih za obdelavo oddanega naročila. Za spremembo ali posodobitev teh podatkov prosimo, da uporabite meni »osebnih podatkov« znotraj aplikacije »Moj Račun«. Z dostopom uporabniškega računa in uporabo osebnega gesla postanete odgovorni za vsa dejanja, ki temu sledijo. Družba Vivre Deco ne odgovarja za napake/ posledice, ki izhajajo iz malomarnosti člana glede varovanja in zaupnosti njegovega računa in gesla.

2.3 Član ali kupec soglaša, da bo ravnal v skladu s temi pogoji v naslednjih okoliščinah, ki vključujejo, vendar niso omejeni na, uporabo, obisk in ogled vsebin oziroma storitev; kupec se zavezuje stalno spremljati pogoje poslovanja, ki so lahko predmet posodobitve, spremembe ali dopolnitve. V primeru spora se uporabljajo pogoji, ki so bili veljavni v trenutku, ko je bilo naročilo oddano in je bilo s strani družbe Vivre Deco posredovano pisno potrdilo o prejemu le-tega.

2.4 Dostop do storitve se opravlja izključno z dostopom do javno dostopne spletne strani www.vivre.si.

2.5 Z uporabo spletne strani, vsebin oziroma storitev član oziroma kupec prevzame solidarno odgovornost za vse aktivnosti, ki izhajajo iz njene uporabe. Hkrati nosi tudi odgovornost za kakršno koli materialno, intelektualno, elektronsko ali katero koli drugo škodo na spletni strani družbe Vivre Deco, na vsebini ali storitvi, ki jo utrpi katera koli tretja oseba, s katero je družba Vivre Deco sklenila pogodbo, kot to predpisujejo veljavni predpisi prava, ki bo v primeru delikta, skladno z Uredbo (ES) št. 864/2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti, ugotovljeno ali dogovorjeno kot uporabljivo pravo.

2.6 V primeru, da se uporabnik ali kupec ne strinja, ne sprejema oziroma prekliče svoje soglasje s Splošnimi pogoji poslovanja, mora na elektronski naslov [email protected] sporočiti razloge in prošnjo za posodobitev/ spremembo zbranih podatkov:

 • 2.6.1 Nadalje ima vsak čas pravico, da prekliče svojo privolitev do uporabe storitve, do uporabe drugih storitev, ki jih družba Vivre Deco nudi na svoji spletni strani. To Uporabnik ali Kupec stori tako, da pošlje prošnjo na e-poštni naslov [email protected] .
 • 2.6.2 V primeru, da Uporabnik/ Kupec ne želi prejemati novic, obvestil oziroma vseh informacij družbe Vivre Deco, namenjene trženju in oglaševanju, ne glede na vrsto uporabljenih komunikacijskih sredstev (elektronska), lahko to stori s prošnjo do ODJAVE in sicer v primeru izključne e-poštne komunikacije s pritiskom primernega gumba, ali s tem, da pošlje prošnjo Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na naslov [email protected].
 • 2.6.3 Uporabnik ali Kupec ima skladno z zakonodajo in ureditvijo glede varovanja osebnih podatkov, pravico do pozabe. Uresniči jo tako, da zaprosi Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na naslov [email protected] Uporabnik ali Kupec kadarkoli spremeni svojo odločitev o tem, da se ne strinja z oziroma ne sprejme vsebine dokumenta, ki je na razpolago v trenutni obliki in v določenem trenutku in sicer tako, da izrazi svoje strinjanje glede Splošnih pogojev poslovanja.

2.7 Za uveljavljanje pravice, navedene v členu 2.5, se lahko kupec ali uporabnik obrne na družbo Vivre Deco ali uporabi povezave v vsebinah, ki jo od družbe Vivre Deco prejme v ta namen.

2.8 V primeru, da je kupec poravnal svoje obveznosti iz vseh zapadlih pogodb in je v trenutku preklica soglasja s sporazumom naročilo v teku, je družba Vivre Deco dolžna preklicati naročilo brez kakršnih koli naknadnih obveznosti ene stranke do druge in brez možnosti, da ena stranka zoper drugo uperi kakršen koli odškodninski zahtevek.

2.9 Spletna stran je namenjena le fizičnim osebam, starim najmanj 18 let, ki so opravile vse ustrezne postopke vpisa, in ki jim družba Vivre Deco ni preklicala ali suspendirala dostopa ne glede na razlog za suspenz ali preklic. S članstvom se šteje, da oseba soglaša z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

3. Vsebina

3.1 Vsebina, kot je opredeljena v uvodnih določbah in vključuje, med drugim, logotipe, oblikovne predstavitve, trgovske simbole, statične in dinamične slike, besedila oziroma multimedijske vsebine na spletnem mestu, je v izključni lasti družbe Vivre Deco, ki si pridržuje vse posredne ali neposredne pravice, ki jih je pridobila v ta namen (licenca do uporabe oziroma objave).

3.2 Brez izrecnega soglasja družbe Vivre Deco član ali kupec nima pravice kopirati, razširjati, objavljati, prenašati na tretje osebe, spreminjati oziroma prilagajati, uporabiti, ustvariti povezavo na, izpostaviti oziroma vključiti katere koli vsebine za kakršne koli druge namene, razen za tiste, ki jih je predvidevala družba Vivre Deco, vključiti vsebin na drugih spletnih mestih, razen na spletnem mestu družbe Vivre Deco, odstraniti simbole, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami družbe Vivre Deco, ali prenesti, prodati oziroma razširjati gradiva za namen reprodukcije, prikazovanja ali prilagajanja vsebine.

3.3 Vsaka vsebina, do katere ima član oziroma kupec na kakršen koli način dostop, je predmet določb dokumenta, razen če je dokument predmet priložene posebne in veljavne pogodbe o uporabi, sklenjene med uporabnikom in družbo Vivre Deco, pri čemer družba Vivre Deco za takšno vsebino ne daje nobene implicitne ali izrecne garancije.

3.4 Član ali kupec sme kopirati, prenašati oziroma uporabiti vsebino samo za osebne in nekomercialne namene, če takšni ukrepi niso v nasprotju z določbami tega dokumenta.

3.5 Če družba Vivre Deco članu ali kupcu podeli pravico do uporabe določene vsebine v predpisani obliki v skladu s posebno pogodbo o uporabi in kupec pridobi dostop do vsebine na podlagi takšne pogodbe, velja takšna pravica le za vsebino ali vsebine, ki so opredeljene v pogodbi, v času ko so takšne vsebine objavljene na spletni strani med veljavnostjo pogodbe. Pri tem pa takšna pravica ne predstavlja pogodbene obveznosti družbe Vivre Deco do člana, kupca ali katere koli tretje osebe, ki ima oziroma pridobi dostop do tako prenesene vsebine na kakršen koli način, in ki lahko utrpi škodo zaradi uporabe vsebin med ali po prenehanju pogodbe o uporabi.

3.6 V zvezi z vsebino, posredovano članu ali kupcu prek kakršnih koli komunikacijskih sredstev (elektronsko) ali, ki jo je član ali kupec pridobil z dostopom, obiskom oziroma ogledom, družba Vivre Deco in njeni zaposleni ali sodelavci, ki so omogočili morebiten prenos vsebin, ne prevzamejo nobene pogodbene obveznosti, dokler niso izpolnjeni pogoji za to

3.7 Vsaka uporaba vsebine za kakršne koli druge namene, razen tistih, ki so izrecno dovoljeni v dokumentu ali na podlagi priložene pogodbe o uporabi, je strogo prepovedana.

4. Kontakt za kupce in člane

4.1 Družba Vivre Deco je dolžna na spletni strani objaviti popolne in natančne kontaktne podatke, ki jih lahko kupec ali član uporabi.

4.2 Z uporabo kontaktnega obrazca ali storitve, prikazane na spletni strani, ter dano privolitvijo, kupec ali član družbe Vivre Deco izjavlja in se strinja,, da sme družba Vivre Deco stopi v stik s članom ali kupcem (vendar to za družbo ni obvezno) prek vseh razpoložljivih sredstev, vključno z elektronskimi sredstvi, saj s tem, ko sporoči svoje kontaktne podatke, kot so ime, e-poštni naslov, telefonska številka, itd. razume, da se bojo ti podatki obdelali in shranili v bazo, s tem pa se bo zasledovalo izboljšanje komercialnih odnosov in ekonomskih ter komercialnih aktivnosti družbe. Za podrobnosti in dodatne informacije prosimo preberite del tega dokumenta o Politiki zaupnosti.

4.3 Delno ali v celoti izpolnjen kontaktni obrazec in njegovo pošiljanje ne predstavljata nikakršne obveznosti družbe Vivre Deco, da stopi v stik s članom ali kupcem.

4.4 Dostop do spletne strani, uporaba informacij, ki so na njej objavljene, obisk strani ali pošiljanje elektronske pošte ter obvestil družbi Vivre Deco je možno v elektronski obliki, po telefonu ali s kakršnimikoli sredstvi obveščanja, ki so na razpolago za komunikacijo med kupcem ali članom in družbo Vivre Deco in sicer po prejemu soglasja, ki ga kupec ali član predloži za prejemanje elektronskih oziroma telefonskih obvestil družbe Vivre Deco, vključno z elektronsko pošto, kratkimi sporočili (SMS) ali oglasi na spletni strani.

4.5. Naročnik izrecno izjavlja, da posredovani kontaktni podatki pripadajo njemu (e-poštni naslov, telefonska številka, naslov za dostavo) in, da jih Vivre Deco lahko uporablja v komunikaciji s kupcem.

5. Novice in obvestila

5.1.Ob tem, ko član ali kupec potrdi svoje strinjanje z dokumentom (Splošni pogoji poslovanja) in na spletni strani ustvari račun, lahko izrazi svoje strinjanje ali nestrinjanje s prejemanjem novic oziroma obvestil družbe Vivre Deco preko elektronskih in/ali telefonskih medijev, vključno s komunikacijo po elektronski pošti, kratkimi sporočili (SMS) ali objavami na spletni strani.

5.2 Podatke, pridobljene od člana z namenom pošiljanja novic oziroma obvestil, družba Vivre Deco uporabi v skladu z omejitvami iz politike zaupnosti.

5.3 Kupec ali član lahko kadarkoli prekliče soglasje za prejemanje novic oziroma obvestil:

 • 5.3.1 S klikom na, posebej v ta namen ustvarjeno, povezavo na katerikoli prejeti novici oziroma obvestilu (na dnu elektronske pošte v rubriki "Kliknite tukaj za odjavo"), v kolikor je ta možnost tehnično izvedljiva;
 • 5.3.2 S preklicem svojega soglasja za prejemanje novic oziroma obvestil in uporabo strani iz delov spletne strani z omejenim dostopom in posredovanjem ustreznega obvestila prek individualnega računa člana na spletni strani www.vivre.si.
 • 5.3.3 Z obvestilom družbi Vivre Deco na zgoraj navedeno spletno stran preko podatkov za stik, kot je določeno v točki 2.5 in brez kakršnih koli naknadnih obveznosti ene stranke do druge in brez kakršne koli odgovornosti za škodo.

5.4 Preklic privolitve za prejemanja novic oziroma obvestil ne predstavlja preklica soglasja z določbami dokumenta; takšen preklic soglasja lahko stopi v veljavo le po posredovanju ustreznega obvestila o takšnem preklicu.

5.5 Družba Vivre Deco si pridržuje pravico, da izbere osebe, ki bodo prejele novice oziroma obvestila, kot tudi pravico, da iz svoje baze podatkov izbriše katere koli člane ali kupce, ki so predhodno soglašale s prejemom novic oziroma obvestil, brez kakršne koli nadaljnje obveznosti družbe Vivre Deco in brez kakršnega koli predhodnega obvestila.

5.6 Družba Vivre Deco v novice oziroma obvestila, ki jih pošilja članu ali kupcu, ne bo vključila nobenih oglasov z vsebino, ki se nanašajo na tretjo osebo, ki v času pošiljanja novic oziroma obvestil ni poslovna partnerica družbe Vivre Deco.

6. Politika zaupnosti

Sprejeli smo vse ukrepe, s katerimi se poizkuša varovati zasebnost vaših osebnih podatkov in sicer tako, da smo sprejeli vse potrebne tehnološke in organizacijske ukrepe, ki jih predvideva veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 679/2016 Splošna uredba o varstvu podatkov (»GDPR«). Cilj sledečega dela dokumenta je informiranje o kategorijah osebnih podatkov katere obdelujemo in ki jih priskrbite neposredno ali preko naše spletne strani vi ter opisati način, kako obdelujemo te podatke.

6.1 Skladno s pravno ureditvijo in zakonodajo glede varovanja osebnih podatkov (GDPR) – osebni podatki so opredeljeni kot katera koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Osebni podatki, na katere se navedeno nanaša in katere družba obdeluje so ime in priimek, prebivališče, e-poštni naslov, osebna identifikacijska številka, številka stranke, ID številka AWB dostave s katero se omogoči dostava, itd.

6.1.1. Osebni podatki, ki jih VIVRE zbira in obdeluje so: ime in priimek, prebivališče (poštna številka, potrebna za dostavo predmetov), e-poštni naslov, telefonska številka, univerzalni unikatni identifikator (UUID), številka stranke, podatki o računu (za dokončanje naročila), glas, bančne podrobnosti (za potrebe plačil), račun na socialnih medijih.

Ne zbiramo ali obdelujemo občutljivih osebnih podatkov, ki jih GDPR definira kot posebne vrste osebnih podatkov. Prav tako ne želimo zbirati in obdelovati osebnih podatkov oseb, mlajših od 18 let.

6.1.2. Skladno z GDPR, sta upravljalca osebnih podatkov (družbi Upravljalki) sledeči družbi: i) VIVRE DECO SA, subjekt Romunskega prava, s sedežem v Bukareštki, Tudor Vladimirescu Bd, Green Gate Office, 11. nadstropje, 5. okrožje, z registrsko številko J40/3817/2012 in CUI RO300010618, naslov elektronske pošte.

in/ ali II) Vivre Logistics SRL, subjekt Romunskega prava, s sedežem v Bukarešti, Giurgiului Street, št. 321, stavba C2, pritličje in prvo nadstropje, 4. okrožje, z registrsko številko J40/10627/2013 in CUI RO32172403, naslov elektronske pošte. Obe izpolnjujeta pogoje nacionalnega prava in GDPR, upravljata vaše osebne podatke z največjo skrbnostjo in jih upravljata le za navedene razloge. Osebni podatki, s katerimi razpolaga, so bili pridobljeni/ obdelani itd. med ali po komercialnem razmerju med strankama, s katerim ste se v skladu s tedaj veljavno zakonodajo, strinjali.

6.1.3. Družba vas želi obvestiti, da so podrobnosti opisane pod točko 6.1. in sledeče podrobnosti le informativne narave in niso izključne, ter da se v poročilu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki in za storitev, ki jo je naročnik sklenil/ v katero je vstopil, zbiral le minimalni obseg osebnih podatkov, potrebnih za izpolnjevanje namenov/ dejavnosti, ki jih izvaja Vivre.

6.2. Z upravljanjem spletne strani, družba Vivre zbira specifične podatke (»osebni podatki«) glede posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, podatke, ki jih priskrbijo posamezniki preko spletne strani, s tem ko dajo neposredno privolitev (npr. ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka) ali posredno (npr. IP naslov, UUID, itd.)

6.3. Družba obdeluje osebne podatke, ki jih priskrbi Član/ Kupec za sledeče namene:

- obdelava naročil in plačil

- izvrševanje pogodbenih obveznosti glede računovodstva

- optimiziranje marketinške dejavnosti

- reševanje vseh zahtev v zvezi z izpolnjevanjem naročila

- tržna komunikacija

- upravljanje uporabniškega računa na platformi Vivre

- statistične namene

- povratne informacije za storitve Vivre Deco.

povratne informacije o izdelkih/kolekcijah, ki jih ponuja Vivre Deco, z izražanjem možnosti kupcev/članov glede določenih zbirk blaga, možnosti, ki so lahko objavljene v spletni trgovini podjetja, kar zagotavlja vrhunsko promocijo posameznega blaga.

6.4. Družba Vivre zbira, obdeluje in upravlja vaše osebne podatke skladno z GDPR v spodaj navedenem obdobju: (i) v skladu s pravnimi zahtevami, ki jih predvidevata civilni in kazenski zakonik, glede predpisanih in pogodbenih pogojev, dogovorjenih s sprejetjem Splošnih pogojev poslovanja, vodi družba osebne podatke za obdobje treh let od izpolnitve pogodbe (v primeru dostave in neobstoja zahtevka za povračilo plačila); (ii) v primeru povračila plačila se osebni podatki, povezani s posameznim računom, arhivirajo/ hranijo še nadaljnja tri leta.

Nadalje vas seznanjamo, da lahko obdelujemo vaše osebne podatke tudi zato, da vas obvestimo o izdelkih in storitvah, promocijskih ponudbah ali za izvedbo naročnine na naše novice. Splošno pravilo pri tem se glasi, da se bodo osebni podatki za namen neposrednega trženja obdelovali le ob obstoju vaše privolitve in z uporabo komunikacijskih sredstev (e-pošta, sms, itd.) katere ste navedli ob oddaji privolitve. Seznanjamo vas, da bomo te osebne podatke obdelovali vse dokler ne boste preklicali svoje privolitve. Svojo privolitev smete preklicati kadarkoli.

Stranka družbe Vivre s posredovanjem svojih osebnih podatkov izjavlja in brezpogojno sprejema dejstvo, da se bodo njegovi osebni podatki zbirali, arhivirali v bazi podatkov upravljavca in daje izrecno in nedvoumno privolitev h obdelavi osebnih podatkov, kakor je določeno v členu 6.3.

6.5. Družba Vivre vam sporoča, da obdelava osebnih podatkov pomeni: vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki (z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih), kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje, prilagajanje, kombiniranje, omejevanje, izbris, uničenje, itd. (navedena dejanja so informativne narave. V veljavnih Splošnih pogojih poslovanja pomeni obdelava kakršnokoli dejanje, povezano z osebnimi podatki).

6.6. Teritorialna veljava določil se razteza na obdelavo osebnih podatkov upravljavca ali obdelovalca, ki imata sedež dejavnosti v EU, obdelavo osebnih podatkov posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, ki so EU in katero opravlja upravljavec ali obdelovalec zunaj EU če: nudi blago ali storitve državljanom EU ali če spremlja/profilira vedenje državljanov EU. Družba Vivre je upravljavec, kot ga določajo veljavno pravo in zakonodaja, vključno z GDPR.

6.7. Družba Vivre vas seznanja, da sme, odvisno od izdelkov/ storitev, ki jih je izbrala stranka in od namena obdelovanja osebnih podatkov, posredovati osebne podatke ostalim družbam v skupini, tretjim osebam ali javnim organom, v skladu z opredeljenimi procesnimi razlogi. Seznanjamo vas, da bomo skladno s GDPR morda posredovali ali omogočili dostop do specifičnih osebnih podatkov sledečim prejemnikom:

 • - družbam v skupini, za upravljanje z naročili
 • - poslovnim partnerjem za dostavo naročenih izdelkov in storitev
 • - dobaviteljem za namen dostave
 • - dobaviteljem za namen plačila ali bančnih storitev
 • - dobaviteljem za namen eksternih računovodskih storitev
 • - zavarovalnicam
 • - ostalim tretjim osebam, s katerimi lahko razvijemo deljen program za ponujanje in dobavo naših izdelkov in dobrin
 • - javnim organom

  Zagotavljamo vam, da bomo ukrenili vse potrebno in ravnali s potrebno skrbnostjo, da zagotovimo, da bodo naši obdelovalci in tretje osebe implementirale vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki so potrebni za izpolnitev določil veljavne zakonodaje, vključno z GDPR in s tem zagotovimo dostopnost vseh pravic posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki (stranka/ član Vivre).

  6.8. Podlaga na podlagi katere obdelujemo vaše osebne podatke, je lahko, odvisno od namena obdelave osebnih podatkov, vaša privolitev katero posredujete s tem, ko ustvarite in potrdite svoj osebni račun in s prošnjo za članstvo v Vivre skupnosti. Podlaga je tudi pravna in/ ali pogodbena, odvisno od pogodbenega/ komercialnega razmerja med vami (stranko) in družbo/družbami Vivre, ki nastane z oddajo naročila in plačila za naročene izdelke, z vrnitvijo neprimernega ali zavrnjenega izdelka. Podlago lahko predstavljajo tudi legitimni interesi družbe, ki so potrebni za opravljanje komercialne in ekonomske aktivnosti družbe Vivre, kot jih določa tudi GDPR. Vaše osebne podatke bomo obdelovali, da bi izboljšali in zagotovili, da kadar bo to potrebno, lahko zaščitimo uporabo spletne strani in uporabnike platforme Vivre pred kibernetskimi napadi, ukrepe za prepoznavanje in preprečevanje poskusov goljufij, vključno s predložitvijo osebnih podatkov lokalnim oblastem, ukrepe za obvladovanje drugih možnih tveganj.

  6.9. Prav tako bi vas radi seznanili z načeli in pravicami, ki jih posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki zagotavlja Uredba Evropske Unije (GDPR EU 679/2016).

  6.10. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov predvideva 6 načel, katere je potrebno upoštevati med obdelavo osebnih podatkov:

 • a. načelo zakonitosti, poštenosti in transparentnosti. Skladno s tem načelom, mora družba zagotoviti, da (1) se obdelava osebnih podatkov opravi skladno z zakonskimi zahtevami, drugačna obdelava pa je nezakonita; (2) se obdelava opravi na način, ki je razumljiv posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki; (3) mora biti obdelava transparentna, kar pomeni, da obdelovalec obvešča posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki iskreno in jasno o namenih in sredstvih obdelave;
 • b. načelo omejitve namena. Družba izpolnjuje to načelo tako, da zbira in obdeluje osebne podatke izključno za določene namene, katere se sporoči posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki;
 • c. načelo najmanjšega obsega podatkov. Družba izpolnjuje to načelo tako, da obdeluje samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za namen/ nujne operacije, sprejme pravila, s katerimi se zagotovi, da ne bo zbirala nepotrebnih osebnih podatkov, glede na obdelavo podatkov;
 • d. načelo točnosti. Družba bo zbirala in obdelovala le eksaktne in točne podatke svojih strank;
 • e. načelo omejitve shranjevanja. Družba izpolnjuje to načelo, skladno z GDPR tako, da arhivira/ shranjuje vaše osebne podatke samo tako dolgo, kolikor je potrebno, da se doseže namen obdelave;
 • f. načelo celovitosti in zaupnosti. Družba je implementirala vse potrebne varovalne ukrepe ter implementirala interna pravila, s katerimi zagotavlja varovanje proti nedovoljeno n nezakonito obdelavo in pravila proti posegom v podatke, spreminjanju podatkov ali njihovo izgubo.

  6.11 Splošna uredba o varstvu podatkov zagotavlja posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki/ strankam, članom Vivre tudi sledečih 8 pravic:

 • -a. pravica do obveščenosti in transparentnosti (13. in 14. člen) – upoštevati je potrebno, da so v prvem delu Splošnih pogojev poslovanja in znotraj tega poglavja navedene informacije kot: identiteta in kontaktni podatki upravljavca in njegovega predstavnika; kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO); namen, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo; uporabnike ali kategorije uporabnikov; podatki o posredovanju osebnih podatkov v tretjo državo; zahtevana jamstva; obdobje hrambe; pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;

 • -b. pravica do dostopa (15. člen). Družba upošteva pravico do dostopa, ki pomeni, da družba preverja obdelavo osebnih podatkov; dopusti dostop do osebnih podatkov; zagotovi kopijo osebnih podatkov, kateri so vključeni v obdelavo; posreduje podatke (v zameno za primerno nadomestilo); dostop na daljavo, ki ga omogoči sistem, ki omogoča posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki vpogled v podatke; potrjevanje identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

 • -c. pravica do popravka (16. in 19. člen) – družba zagotovi to pravico, ki omogoča popravek in dopolnitev podatkov

 • -d. pravica do pozabe (17. in 19. člen) – družba zagotovi to pravico, ki jo lahko uveljavlja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, samo v sledečih primerih:

  1. Razlogi: osebni podatki niso več potrebni; preklic privolitve; ugovarjanje; nezakonita obdelave; zahteve prava EU in/ ali nacionalnega prava; zagotavljanje storitev otroku/ mladoletniku, razen če so bile izpolnjene zahteve

  2. Pravice ni mogoče uveljavljati in s tem zagotoviti, če je obdelava potrebna za: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja; izpolnjevanje pravne obveznosti; izpolnjevanje javnega interesa; zagotavljanje javnega zdravja; arhiviranje; zgodovinsko-raziskovalne namene; statistične namene; uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov pred sodiščem

 • -e. pravica do omejitve obdelave (18. in 19. člen) – pravico je mogoče uveljavljati kadar: 1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki oporeka točnosti podatkov; je obdelava nezakonita; podatki niso več potrebni;

  2. obdelovalec lahko le shranjuje osebne podatke

  3. obdelava potrebuje soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

  4. upravljavec vsem uporabnikom pošlje posodobitev/ spremembo omejitve obdelave podatkov

 • -f. pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen). Skladno z GDPR naj družba podpira posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v primeru prenašanja osebnih podatkov; v enostavni in strojno berljivi obliki in poslati obdelovalcu, ki ga določi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki;

 • -g. pravico do ugovora (21. člen), je mogoče zahtevati samo pri obdelavi osebnih podatkov za sledeče namene: neposredno trženje; znanstveno in zgodovinsko raziskovanje; zagotavljanje javnega interesa; izvajanje javne oblasti; legitimne interese obdelovalca ali tretje osebe

 • -h. pravica da se za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ne uporablja avtomatizirano sprejemanje odločitev in oblikovanje profilov (22. člen), se lahko uveljavlja pod pogojem:

  1. da gre za nezakonito ustvarjene profile, ne glede na njihov namen; avtomatizirano vrednotenje zmogljivosti in kakovosti opravljenega dela zaposlenih; dodeljevanja točk;

  2. izjema: obstoj privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

  Prav tako vas obveščamo, da lahko kontaktirate Pooblaščeno osebo za obdelavo podatkov pri Vivre preko elektronske pošte na naslov [email protected]. Zagotavljamo vam, da bomo ukrenili vse potrebno, da se čim hitreje odgovori na vašo zahtevo in vam zagotovimo zahtevane podatke!

  Nadalje vas obveščamo, da imate pravico vložiti pritožbo pristojnem nacionalnem organu za obdelavo podatkov.

  Za zagotovitev zgoraj opisanih pravic, ki vam pripadajo kot posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate kot stranka Vivre pravico, da vložite pisno zahtevo prek elektronske pošte na naslov [email protected] in zahtevate katero koli od svojih pravic v povezavi z: (i) popravkom, posodobitvijo, omejitvijo ali izbrisom, če obdelava osebnih podatkov ni skladna z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU. Zakon št. 190/2018 o izvajanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu potrošnikov glede obdelave osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / EC in Uredbe EU 679/2016, ki se lahko izvaja za vse zgoraj navedene pravice, zlasti kadar so podatki nepopolni ali netočni; (ii) anonimizacijo osebnih podatkov; (iii) obvestilom tretjim osebam, katerim so bili podatki posredovani, dokler prizadevanje za izvedbo tega ni nesorazmerno z legitimnimi interesi, na katere bi imelo to lahko vpliv; in za (iv) blokiranje obdelave, v kolikor je to skladno z namenom obdelave to mogoče. Kot upravljavec vas obveščamo, da bomo z obdelavo osebnih podatkov prenehali takoj, ko bo izpolnjen namen, za katerega se je obdelovalo podatke.

  Politika o piškotkih na www.vivre.si

  Piškotki so datoteke oziroma deli besedila, ki so običajno kodirani, in ki jih pošlje strežnik spletnemu brskalniku, le-ta pa jih nato ob vsakem dostopu nespremenjene ponovno pošlje strežniku. Piškotki so nameščeni na zahtevo strežnika posameznega brskalnika (npr. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) in so popolnoma "pasivni" (ne vsebujejo programske kode, programske opreme, virusov ali vohunskih programov in ne dostopajo do podatkov, ki se nahajajo na uporabnikovi strojni opremi). Piškotki se uporabljajo za preverjanje pristnosti in opazovanje vedenja uporabnikov; običajno se uporabljajo za pomnjenje uporabnikovih preferenc in izvajanje sistema "Dodaj v košarico". Takšne datoteke se uporabljajo tudi za prepoznavanje uporabnikove platforme ter za predstavljanje vsebin na ustrezen način glede na uporabnikove preference. Piškotki uporabnikom zagotavljajo lažje brskanje po spletnem mestu in podpirajo prizadevanja družbe Vivre Deco da svojim uporabnikom nudi najboljše storitve kot so na primer, želje posameznika v zvezi s spletno zaupnostjo in evidenco nakupov. Piškotki se uporabljajo tudi za pripravo anonimnih zbirnih statističnih podatkov, ki nam omogočajo, da bolje razumemo, kako uporabniki uporabljajo našo spletno stran in nam omogočajo izboljšanje strukture in vsebine ne da bi uporabnika osebno identificirali.

  Družba Vivre Deco uporablja dve vrsti piškotkov: sejne oziroma začasne in trajne piškotke. Sejni piškotki so začasne datoteke, ki ostanejo na uporabnikovi napravi, dokler ta ne zapusti spletnega mesta ali zapre aplikacije. Trajni piškotki ostanejo na uporabnikovi napravi, dokler jih ta ročno ne izbriše. Piškotki, ki jih uporabljajo partnerji upravljavca, in ki vključujejo, med drugim, uporabnike spletne strani, so predmet ustreznih določb politike zaupnosti.

  Ob obisku spletne strani www.vivre.si se lahko na uporabnikovo napravo naloži piškotke za hitrejše delovanje spletne strani, piškotke za uspešno delovanje spletne strani, geografsko ciljne piškotke, piškotke za registracijo, piškotke za oglaševanje ali piškotke za oglaševanje dobaviteljev.

  Osebni podatki, ki so pridobljeni s pomočjo piškotkov, se lahko zbirajo le za namene izboljšanja določenih funkcij za uporabnike in so šifrirani na tak način, da je nepooblaščenim osebam dostop do njih onemogočen. Običajno aplikacija, ki se uporablja za dostop do spletnih strani, samodejno omogoča shranjevanje piškotkov. Te nastavitve se lahko spremenijo tako, da brskalnik blokira avtomatsko upravljanje piškotov ali tako, da uporabnik obvesti vsakič, ko pošlje piškotke na njegovo napravo. Podrobne informacije o možnostih in načinih upravljanja piškotkov je mogoče najti v poglavju "Nastavitve aplikacije (spletni brskalnik)". Omejevanje piškotkov lahko vpliva na določene funkcionalnosti spletne strani www.vivre.si. Piškotki predstavljajo jedro delovanja medmrežja in omogočajo prijetno uporabo spletnih strani, ki so prilagojene željam in interesom vsakega uporabnika. Zavrnitev ali de-aktiviranje piškotkov lahko onemogoči uporabo nekaterih spletnih strani. Zaradi svoje prilagodljivosti in zaradi dejstva, da najbolj pogosto obiskana in priljubljena spletna mesta uporabljajo piškotke, so le-ti skoraj nepogrešljivi; če uporabnik onemogoči piškotke, ne more dostopati do najbolj razširjenih in obiskanih spletnih strani kot so YouTube, Gmail, Yahoo in številnih drugih.

  Primeri najpomembnejše uporabe piškotkov:

  • vsebine in storitve so prilagojene potrebam uporabnikov - kategorije proizvodov in storitev;
  • dostop je prilagojen interesom uporabnikov - pomnjenje gesel;
  • pomnjenje varovalnih filtrov za otroke v povezavi s spletnimi vsebinami (možnost nastavitve družinskega načina delovanja, funkcije varnega iskanja);
  • Značilnosti vrednotenja, optimizacije in analitike - kot so potrjevanje določene stopnje prometa, ki je registriran na spletni strani, kakšno vsebino si je moč ogledati in način, kako uporabnik dostopa do spletne strani (iskalniki, neposredno iskanje in iskanje z uporabo drugih spletnih strani). Spletne strani sledijo takšnim podatkom zaradi izboljšanja strani v korist uporabnikom.

  Zadeve s področja varnosti in zaupnosti

  Piškotki NISO virusi temveč so navadne besedilne datoteke; niso sestavljeni iz računalniške kode in jih ni mogoče izvršiti oziroma se ne morejo samo-izvršiti. Zato jih ni mogoče podvojiti ali posnemati na druga omrežja, da bi jih zagnali ali posnemali. Ker nimajo takšne funkcije, jih ni mogoče šteti za viruse. Piškotki se lahko uporabljajo tudi v škodljive namene, saj hranijo podatke o preferencah in zgodovini brskanja ter se lahko uporabljajo kot oblika t.i. vohunske programske preme (vohunjenje za aktivnostmi uporabnika). Zato veliko t.i. izdelkov za zaščito pred vohunsko programsko opremo označi piškotke kot primerne za brisanje v okviru protivirusnih postopkov oziroma postopkov zaščite pred vohunsko programsko opremo.

  Običajno imajo brskalniki vgrajene nastavitve zaupnosti, ki razkrivajo ravni sprejemljivosti različnih piškotkov, obdobje razpoložljivosti in samodejno brisanje po uporabnikovem obisku določene spletne strani. Glede na to, da je zaščita identitete izjemno dragocena in je bistvo pravic uporabnikov spleta, je treba izpostaviti težave, ki jih lahko povzročijo piškotki. Piškotki omogočajo stalen pretok informacij od brskalnika do spletne strani in obratno, zato se lahko zgodi, da bi heker ali nepooblaščena oseba s prestrezanjem takšnih podatkov, pridobila informacije, ki jih piškotki vsebujejo. Čeprav se to zgodi zelo redko, pa lahko do tega pride vsakokrat ko se brskalnik poveže s strežnikom preko nešifriranega omrežja (nezavarovano Wi-Fi omrežje). Nadaljnji napadi so rezultat napačnih nastavitev strežnikov. Zelo pomembno je, da uporabnik izbere najprimernejši način za zaščito osebnih podatkov in:

  • prilagodi nastavitve brskalnika v zvezi s piškotki ter zagotovi ustrezno raven varnosti pri uporabi piškotkov;
  • določi daljše obdobje veljavnosti evidenc brskanja in dostopa do osebnih podatkov;
  • Pri nastavitvi brskalnika določi, da so posamezni podatki o brskanju izbrisani ob vsakem zaprtju brskalnika. S tem po dostopu do spletnih strani, ki uporabljajo piškotke, ob zaključku brskanja ni treba zbrisati vseh podatkov;
  • Namesti in stalno posodablja programe za zaščito pred vohunsko programsko opremo.

  Številne aplikacije, ki zaznavajo in preprečujejo vohunsko programsko opremo, vključujejo tudi funkcijo odkrivanja napadov na določena spletna mesta. S tem brskalniku preprečujejo dostop do spletnih strani, ki bi lahko izkoristile ranljivost brskalnika ali naložile zlonamerno programsko opremo. Priporočamo stalno posodabljanje brskalnikov, saj številni taki napadi izkoriščajo šibke in stare različice brskalnikov. Vsi sodobni brskalniki podpirajo možnost spremembe nastavitve piškotkov. Te nastavitve običajno najdemo v meniju "možnosti" ali "preference" brskalnika.

  8. Plačilo s kartico

  • Če naročnik izbere spletno plačilo s kreditno kartico za plačilo naročil, pogodbe in/ali pogodb, pooblastilo in prenos za poravnavo transakcij sprejema kreditne kartice opravi preko družb PayU S.A. in Adyen N. V. prek integrirane rešitve; PayU S.A. in Adyen N.V, ki sta ponudnika programske rešitve za elektronsko poslovanje podjetja Vivre Deco, vključno s plačilnimi storitvami, upravljanjem plačil in zaščito pred goljufijami. Sistem sprejema vse vrste kartic domačih ali tujih bank z logotipom Visa ali MasterCard pod pogojem, da je posamezno kartico izdajatelj aktiviral za spletne transakcije. Obročno plačilo s kartico je prav tako možno, postopek pa je opisan v posebnem plačilnem oddelku spletne strani. Drugi možni načini plačila vključujejo bančno nakazilo in plačilo po povzetju.

   Družba Vivre Deco ne zahteva ali hrani nobenih podatkov v zvezi z bančno kartico ali karticami kupca, saj so ti podatki obdelani neposredno na strežnikih ponudnika spletnih plačilnih storitev.

   9. Politika spletne prodaje

   9.1 Dostop do storitve

   • 9.1.1 Dostop do storitve je dovoljen vsakemu članu, ki ima ali odpre račun na spletni strani ali naloži mobilne aplikacije na iOS ali Android naprave.
   • 9.1.2 Pred odobritvijo dostopa do storitev je član dolžan potrditi svoje strinjanje z določbami dokumenta.
   • 9.1.3 Vivre Deco si pridržuje pravico, da omeji dostop strank do storitev in tržnih akcij (da ne vključuje stranke v oglaševalske akcije za promocijo in zvestobo, da omogoča samo naročanje vnaprej, itd.), prav tako pa tudi pravico, da prekliče že narejeno naročilo v naslednjih primerih: umestitev in odpoved več kot dveh naročil v sistem plačilo po povzetju, več kot dveh naročil, ki jih kupec kasneje prekliče s pomočjo gumba »Prekliči naročilo« ali s pomočjo pisnega obvestila, katerega je poslal na e-poštni naslov [email protected] ali s spreminjanjem naročil v smislu odpovedi mesečno 20 izdelkov iz oddanih naročil s pisnim sporočilom stranke na [email protected], uporabo ofenzivne komunikacije, kršitev pravic intelektualne lastnine itd., dostop in obstoj kupčevega računa, ki bi lahko na kakršenkoli način škodil družbi Vivre Deco. To pravico si pridržuje Vivre Deco, z izjemo primerov, ki so dovoljeni po členu 9.3.7 in katerakoli od zgoraj naštetih kriterijev, ki so v skladu z njo. Ta pravica se lahko uveljavlja kadarkoli
   • 9.1.4 Vsak član ima lahko le en sam račun. Več članov ali kupcev si ne sme medsebojno deliti enega samega računa.
   • 9.1.5 Če družba Vivre Deco odkrije, da si več članov oziroma kupcev deli en račun, si pridržuje pravico, da tem članom oziroma kupcem odpove ali začasno prekliče dostop do vsebin ali storitev. Če so bila na teh računih oddana naročila, so ta samodejno preklicana.
   • 9.1.6 Družba Vivre Deco lahko v naslednjih primerih po predhodnem obvestilu kupcu zavrne naročilo brez kakršnih koli naknadnih obveznosti ene stranke do druge in brez kakršne koli odškodninske odgovornosti med strankami:

    • v primeru neuspeha oziroma razveljavitve spletne transakcije;
    • v primeru zavrnitve kupčeve kartice oziroma transakcije s strani banke izdajateljice;
    • zaradi nepopolnih ali napačnih informacij, ki jih posreduje kupec;
    • če bi lahko kupčeva dejanja povzročila škodo na spletni strani www.vivre.si, družbi VIVRE DECO SA COMPANY oziroma njenim partnerjem;
    • če kupec uporablja storitve na način, ki ni v skladu z običaji, ali uveljavi svojo pravico zahtevati odškodnino od družbe Vivre DECO, ali v primeru prekomerne uporabe storitev oziroma uporabe na nerazumen način, v nasprotju z načeli dobre volje;
    • v primeru več zaporednih neuspešnih dobav po krivdi kupca;
    • zaradi drugih utemeljenih razlogov (npr. oddaja in neupravičena odpoved več kot treh naročil v 30-dnevnem obdobju).

   9.2 Izdelki in storitve

   • 9.2.1 Družba Vivre Deco lahko na svoji strani objavi informacije o svojih izdelkih, storitvah ali promocijah, ali o izdelkih, storitvah ali promocijah družbe Vivre Deco ali tretje osebe s katero je družba Vivre Deco sklenila sporazum o partnerstvu za določeno časovno obdobje in v okviru razpoložljivih zalog.
   • 9.2.2 Ti izdelki oziroma storitve so namenjeni izključno za osebno uporabo kupca.
   • 9.2.3 Družba Vivre Deco lahko iz upravičenih razlogov omeji možnost nakupa nekaterih izdelkov ali storitev, ki so na voljo na spletni strani, na eno ali več strank.
   • 9.2.4 Vse cene izdelkov in storitev, prikazane na spletnem mestu, so izražene v EUR in vključujejo DDV.
   • 9.2.5 Cena RRP - "Priporočena maloprodajna cena", ki je "priporočena cena za prodajalca", je informacija od prodajalca do trgovcev, ki prodajajo v trgovinah, nakupovalnih središčih ali kateri koli drugi spletni trgovini ali trgovini s fizično prisotnostjo. Ta priporočila so zgolj informativna in nimajo pravne vrednosti, niso obvezna za uporabo, niso enakovredna in niso vključena v prodajo nizkih cen, kot jih določa GO 99/2000 glede trženja izdelkov in storitev na trgu. Podatki RRP niso referenčne cene Vivre Deco v svojih prodajalnah in proizvodi niso bili ponujeni za prodajo po tej ceni družbe Vivre Deco.
   • 9.2.6 Izdaja računov za kupljene izdelke je izključno v EUR, in sicer z uporabo informacij, ki jih predloži naročnik v predvideni obliki. Družba Vivre Deco ni odgovorna za točnost informacij, ki jih posreduje stranka, za račun ali nezmožnost odbitka stroškov zaradi napačnih informacij. Računi se izdajajo na naslednji način: za plačila, opravljena pred prejemom izdelkov in storitev, se izda predračun in za plačila, opravljena ob prevzemu izdelkov, se končni račun izda ob odpremi (dostava kurirja). Za spremembe (odpovedi, vračila) se izdajajo popravljeni računi. Vsi računi so samodejno izdani, registrirani in vključeni v davčna poročila. Ni popravkov, razen sprememb računov, izdanih s pravnimi metodami in pogoji.
   • 9.2.7 Plačilo za kupljene izdelke oziroma storitve se lahko izvrši na spletu s kartico z nakazilom ali s plačilom kurirju ob dostavi..
   • 9.2.8 V primeru plačila s kartico na spletni strani, družba Vivre Deco ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne dodatne stroške kupca, vključno z, med drugim, menjalniško provizijo banke izdajateljice v primeru, da je plačilo izvršeno v drugi valuti kot je EUR. V teh primerih ti stroški bremenijo izključno kupca.
   • 9.2.9 Gotovinsko plačilo dostavnemu kurirju (plačilo ob dostavi) je način plačila z zakasnitvijo, pri čemer je tveganje za Vivre Deco, da kupec odstopi od pogodbe. Zato je ta možnost na voljo le v določenih primerih in pri nekaterih izdelkih, Vivre Deco pa si pridržuje pravico do uporabe te možnosti na podlagi notranjih meril. Pri naročanju je naročnik obveščen in izrecno sprejema izbran /razpoložljiv način plačila. Če naročnik naroči večje količine istega izdelka (več kot 10 predmetov istega tipa), če so izdelki poslani neposredno od proizvajalca (v tem primeru bo jasno navedeno v opisu izdelka na spletnem mestu) ali za izdelke po določenih notranjih merilih (omejene zaloge, lomljivi in večji izdelki, izdelki, ki zahtevajo posebno ravnanje), Vivre Deco ponuja možnost samo spletnega plačila s kartico. Za izdelke, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih meril, lahko Vivre Deco ponudi plačilo z bančnim nakazilom.Možnost "Plačilo v gotovini ob dostavi " se dodatno zaračuna.
   • 9.2.10. Način plačila v gotovini ob prevzemu naročila (kurirju) je na voljo le v nekaterih primerih in za nekatere izdelke. V primeru, da ima stranka nedobavljena in neplačana naročila v znesku enakem ali večjem od 1300 eur, Vivre Deco nudi možnost, da vsa nadaljnja naročila stranka lahko poravna s predplačilom (spletno plačilo ali bančnim nakazilom). Ta možnost je omogočena, če je naročilo oddano na spletni strani. Družba Vivre Deco NI DOLŽNA zagotoviti potrošnikom, dokazano zgodovino naročil o zavrnitvi / preklicu naročila, ki so v nasprotju z običajnim delovanjem in dobro vero, lahko v kakršni koli obliki povzroči škodo spletni strani www.vivre.si, družbi Vivre Deco in / ali njegovim partnerjem.
   • 9.2.11 Podatki pridobljeni iz prodajnih poslov za opis proizvodov, značilnosti in težo, ki so na voljo na spletni strani (statične slike, dinamične slike, multimedijske predstavitve, povezave do drugih spletnih strani) ne predstavljajo pogodbene obveznosti družbe Vivre Deco, saj se ti uporabljajo le za informativne namene. Družba Vivre Deco lahko umakne katerokoli ponudbo izdelkov ali jo lahko kadarkoli spremeni, preden je naročilo oddano, brez kakršnekoli obveznosti za plačilo škode ali kazni morebitnemu bodočemu kupcu.
   • 9.2.12 Pri prikazu slik proizvodov oziroma storitev, si družba Vivre Deco pridržuje pravico do uporabe drugih proizvodov (dodatkov, ipd.), ki morda niso vključeni v ceno zadevnih proizvodov in glede na to tudi ne bodo dostavljeni. V takih okoliščinah mora biti v opisu proizvodov navedeno, kateri izdelek je v prodaji in kateri ni. To je nakazano tudi na sliki.
   • 9.2.13 Če družba Vivre Deco ni sposobna dostaviti dela izdelkov, kupcu pošlje obvestilo po elektronski pošti z navedbo naslednjih možnosti:

    • a. preklic naročila ali izbris izdelka, ki ga ni mogoče dostaviti, iz naročila;
   • 9.2.14 ZELENI DAVEK – znesek v valuti EUR, ki ga družba Vivre Deco plača družbi, ki je pooblaščena za zbiranje, prevoz in izkoriščanje oziroma recikliranje električne in elektronske odpadne opreme, kot je predvideno v HG št. 1037/2010 v zvezi z odpadno električno in elektronsko opremo. V skladu z zakonom mora zeleni davek zaračunati družba Vivre Deco (oziroma proizvajalec), plačati pa ga mora končni kupec (uporabnik).
   • 9.2.15. V opciji "I'm Eco" so vsa navodila, opisi izdelkov in dokumenti v zvezi z naročenimi izdelki na voljo samo v digitalni obliki (na računu stranke ali e-pošti). .

   9.3 Spletna naročila

   • 9.3.1 Kupec lahko odda naročilo za izdelke, ki se tržijo v določenem trenutku, in sicer izključno prek spletne strani, upoštevajoč dejstvo, da so lahko ponudbe predmet časovne omejitve (po določenem obdobju naročil ni možno oddati in izdelki na spletni strani www.vivre.si morda niso več na voljo). Cena, ki je prikazana na spletni strani v trenutku oddaje naročila, je fiksna. Naročil ni možno oddati za ponudbe, katerih veljavnost je potekla. Vivre lahko vedno spreminja cene, ponudbe, količine v skladu z notranjimi merili (geografska lokacija, razpoložljivost zalog, itd.) s spoštovanjem že oddanih naročil / pogodb. Vivre Deco ne more biti zavezan k ohranjanju določene cene, razen za oddana naročila; potencialni kupci, ki si ogledujejo ponudbe, vendar ne dajejo naročil, ne morejo zahtevati cene / ponudbe drugačne od tiste, ki je prikazana na spletni strani www.vivre.si.
   • 9.3.2 Z izpolnitvijo naročila, kupec potrjuje, da so informacije, ki jih je posredoval in ki so potrebni za nakup, pravilne, popolne in točne na datum oddaje naročila (v nadaljnjem besedilu: posredovano naročilo).
   • 9.3.3 Pogodba na daljavo se upošteva kot potrjena s strani Vivre Deco in sklenjena, ko je naročilo stranke elektronsko potrjeno s strani Vivre Deco, po prejemu vseh izdelkov (kvalitativno in kvantitativno) iz naročila Vivre Deco (neposredno ali preko posrednikov). Poleg tega, pred potrditvijo naročila stranke, pred pošiljanjem izdelkov, ima Vivre Deco pravico kontaktirati stranko na katerikoli dostopni način Vivre Deco-ja (telefon ali e-pošta), da pridobi osebno potrditev stranke,  identifikacijske podatke in podatke o dostavi. Kupci soglašajo, da Vivre Deco ne more potrditi / dostaviti izdelkov strankam, ki niso potrdile osebnih in dostavnih podatkov.
   • 9.3.4 V spodaj navedenih primerih je družba Vivre Deco upravičena enostransko in samodejno razveljaviti naročilo, ki ga je posredoval kupec, in sicer brez kakršne koli dodatne odgovornosti družbe Vivre Deco in brez kakršne odškodninske odgovornosti do kupca:

    • 9.3.4.1 banka izdajateljica ne sprejme kupčeve kartice ali transakcije za spletna plačila;
    • 9.3.4.2 transakcijo razveljavi obdelovalec kartic, s katerim je družba Vivre Deco sklenila dogovor za obdelavo spletnih plačil;
    • 9.3.4.3 podatki, ki jih je kupec posredoval na spletnem mestu za dostavo (naslov, kontaktni podatki) so bodisi nepopolni ali nepravilni;
    • 9.3.4.4 zaradi dejavnosti kupca na spletni strani lahko družba Vivre Deco oziroma njeni partnerji utrpijo kakršno koli škodo;
    • 9.3.4.5 zaradi več kot dveh zaporednih neuspelih dostav;
    • 9.3.4.6. zaradi drugih utemeljenih razlogov.
   • 9.3.5 Če kupec prekliče naročilo, za katerega je predplačilo potrjeno z bančnim nakazilom ali po spletu s kreditno kartico in je banka izdajateljica odobrila transakcijo, družba Vivre Deco vrne znesek plačila v roku 14 dni od dneva, ko družba Vivre Deco potrdi preklic naročila.
   • 9.3.6 Če nekaterih izdelkov, ki jih je kupec naročil in plačal vnaprej (s potrjenim bančnim nakazilom ali preko spleta s kreditno kartico), ni več na zalogi iz razlogov, ki niso na strani družbe Vivre Deco, družba Vivre Deco o tem čim prej obvesti kupca in mu vrne predplačilo v roku 14 dni od dneva, ko je kupec prejel obvestilo o nedobavljivem izdelku.
   • 9.3.7 Naročilo, ki je že oddano, se lahko spremeni le v naslednjih primerih in na zahtevo kupca, pri čemer mora kupec oddati zahtevo za spremembo naročila po elektronski pošti na [email protected] z jasno navedbo zahteve in številke naročila:

    • a. kupec prekliče naročilo izdelka in o tem obvesti družbo Vivre Deco pred oddajo naročila;
    • b. povečanje količine že naročenih izdelkov;
    • c. sprememba naslova dostave;
    • d. sprememba načina plačila;
    • e. Sprememba podatkov za plačilo. Za že izdane račune spremembe plačnika za podjetje ali fizično osebo niso možne (zamenjava z novim plačnikom), možne so le manjše spremembe (ime / naziv, kontaktni podatki, itd).;
   • 9.3.8 Če se kupec odloči za plačilo preko spletnega mesta ali z bančnim nakazilom, naročila ni mogoče spreminjati.
   • 9.3.9 Če kupec spremeni svoje osebne podatke na obrazcih, ki so na voljo na spletni strani, vsa neizvršena naročila ohranijo podatke, ki jih je kupec posredoval oziroma sprejel pred takšno spremembo, torej ob upoštevanju novih podatkov.
   • 9.3.10 Ob vsakem naročilu, je naročnik dolžan preveriti in sprejeti pogodbeni okvir.

   9.4 Telefonska naročila

   • 9.4.1 Kupec oziroma član ne more posredovati telefonskih naročil. Kupec oziroma član ne more zahtevati spremembe naročila po telefonu.

   9.5 Pogodba in izpolnitev

   • 9.5.1 Družba Vivre Deco izda in pošlje kupcu vse dokumente, ki so potrebni za izpolnitev nakupa izdelkov oziroma storitev, kot to določa veljavna zakonodaja.
   • 9.5.2 Družba Vivre Deco posreduje informacije o stopnji dokončanja kupčevega naročila z informativnim obvestilom na elektronski naslov kupca. Izdani račun mora vsebovati vse obvezne podatke v skladu s členom 155 Davčnega zakonika in se lahko prenese z računa kupca v obliki PDF.
   • 9.5.3 Pogodba in dokumenti, ki potrjujejo kurirsko dostavo pošiljke kupcu (s strani družbe Vivre Deco podpisana in žigosana dobavnica) predstavljajo zavezujočo pogodbo.
   • 9.5.4 Pogodba se sklene za določen čas. Pogodba preneha veljati, ko stranke izpolnijo vse svoje obveznosti v skladu s pogoji, ki so določeni v tem dokumentu.
   • 9.5.5 V primeru razlik med seznamom dobavljenega blaga (lahko ga prenesete iz "Moja naročila") in vsebino pošiljke, je kupec dolžan o tem obvestiti družbo Vivre Deco in kurirja (če je le-ta prisoten takrat, ko kupec opazi neskladje) najkasneje v 24 urah od dneva prejema pošiljke in sicer po elektronski pošti na naslov [email protected], pri čemer mora posredovati tudi dodatne podrobnosti (fotografije, pojasnila, itd.).

   9.6 Prevoz

   • 9.6.1 Stroški kurirske dostave izdelkov, kupljenih na www.vivre.si, pri prodajalcu Vivre Deco, so naslednji: a) Za dostavo izdelkov, naročenih s predplačilom (spletno plačilo s kreditno kartico ali z bančnim nakazilom), je strošek dostave prikazan v nakupovalni košarici in je v vrednosti 0 EUR; b) Za dostavo naročil z gotovino po povzetju se zaračuna provizija za plačilo po povzetju, ki je prikazana v nakupovalni košarici in se lahko razlikuje glede na kupljene izdelke. c) Stroški kurirskega prevoza izdelkov, kupljenih pri partnerjih Vivre Marketplace na spletni strani www.Vivre.si, so v nakupovalni košarici razločno prikazani, izdelki pa so dostavljeni ločeno od izdelkov, kupljenih pri Vivre Deco SA

   • 9.6.2 Obvestilo o časovnem okviru dostave dobi kupec ob predložitvi naročila in je odvisen od: prevoza izdelkov od dobaviteljev družbe Vivre Deco, obdobja obdelave v logističnem centru izvornega dobavitelja in v skladišču Vivre Deco, števila delovnih dni v mesecu, števila naročenih izdelkov, časa, ki je potreben za obdelavo vsakega izdelka, in podobno. Za izdelek, ki zahteva daljši rok dobave, se lahko skupni čas dostave podaljša, pri čemer se kupec z naročilom več izdelkov strinja, da se lahko rok dobave podaljša vse do skrajnega roka dobave.

    Praviloma je dostava izvršena v roku, kot je določeno na obvestilu, ki ga je kupec prejel ob predložitvi naročila (in se giblje med 2 dnevoma in 8 tedni), pri čemer lahko kupec kadarkoli dobi informacije v zvezi s potekom dostave. Če pride pri izdelku do prekoračitve zgoraj navedenega roka dobave, družba Vivre Deco kupca o tem takoj obvesti po elektronski pošti in mu ponudi naslednji dve možnosti: kupec lahko pisno prekliče naročilo oziroma izdelek ali pa sprejme nov dobavni rok. Če je bilo blago že pred dostavo plačano, prejme kupec vračilo plačanih zneskov v celoti v skladu z ustreznimi pravnimi določbami v roku največ 14 dni od datuma odpovedi.

    9.6.2.1. Kupec ima možnost, da izbere hitro dostavo izdelkov, posebej signaliziranih na ta način. V primeru hitre dostave bodo izdelki na zalogi takoj poslani.

    9.6.2.2. Če kupec naroči izdelke s hitro dostavo in izdelke s standardno dostavo, bodo izdelki v košarici dodeljeni različnim naročilom. Izdelki za hitro dostavo bodo dodeljeni naročilu, ki bo takoj poslani v navedenem časovnem intervalu, medtem ko bodo izdelki s standardno dostavo dodeljeni ločenemu naročilu. Vsako naročilo bo imelo ločen strošek dostave. Naročila, ki po ponovni dodelitvi izpolnjujejo pogoje brezplačne dostave, omenjene na spletnem mestu, so oproščena plačila.

   • 9.6.3. Vivre Deco ima lahko brezplačne akcije dostave (zaračunavanje stroškov dostave - kot je opredeljeno v 9.6.1. v višini 0 (nič) EUR. Brezplačna dostava velja za izdelke, ki jih prodaja Vivre Deco SA, ne Vivre Marketplace Partners, ki se plača vnaprej (spletno plačilo s kreditno kartico ali bančnim nakazilom), le pod določenimi pogoji, vključno z, vendar ne omejeno na: a. vzdrževanje pogodbe / naročila v prvotni obliki (brez sprememb / zamud). b. spreminjanje naročila na pobudo Vivre Deco: spremembe obdobja dobave (zlasti zamud), proizvodov, ki postanejo nedobavljivi, druge sistemske napake, itd.

   • 9.7 Kakovost in garancije

    • 9.7.1 Družba Vivre Deco nudi garancijo v skladu z relevantnimi določbami veljavne romunske zakonodaje. Podrobnosti o garanciji so jasno navedene v opisu izdelka, noben član pa ni upravičen do daljše garancije kot je ta, ki jo nudi družba. Garancija krije tudi običajno obrabo in je na voljo le za izdelke, ki jih je kupec kupil in plačal pri družbi Vivre Deco. Družba nudi tudi jamstvo primernosti izdelkov v skladu z določbami zakona 449/2003, v načinu na katerega je prenesla Direktivo 1999/44 / ES o prodaji izdelkov široke porabe in z njimi povezanih garancij ali če je pri predstavitvi izdelka naveden daljši rok. V skladu s členi od 9 do 14 zakona 449/2003, je družba Vivre Deco odgovorna iz naslova jamstva primernosti, v primeru garancijskega zahtevka v roku 2 let od datuma dostave izdelka. Garancija pomeni vračilo vrednosti neskladnih izdelkov ali njihovo popravilo, v kolikor naročnik prodajalcu v zakonskem roku pošlje pisno obvestilo; Vivre Deco lahko nadomesti neskladne ali pokvarjene izdelke in lahko ponudi popravilo izdelkov za določene kategorije izdelkov (električni in gospodinjski aparati, pripomočki, ure), ki jih prodaja družba Vivre in so upravičene do garancije, odobrene s strani pooblaščene servisne enote partnerjev Vivre oz. proizvajalcev.
    • 9.7.2. Neustrezni izdelki se vrnejo v last družbe Vivre Deco v primerih, ko jih ni mogoče zamenjati ali popraviti. Kupec ni upravičen do nadomestila ali kazni za neskladne izdelke in z oddajo naročila izjavi, da sprejme eno od rešitev, ki jih predlaga družba Vivre Deco, in sicer: popravilo izdelka, zamenjava izdelka ali vrnitev vrednosti izdelka/izdelkov, v primeru pomanjkljive skladnosti kupljenega blaga.
    • 9.7.3 Garancijski pogoji ne veljajo v naslednjih primerih: izdelek je bil poškodovan, popravljen in / ali spremenjen s strani nepooblaščene osebe, serijska številka izdelkov, njegovih komponent ali dodatkov je bila spremenjena, razveljavljena ali odpravljena; izdelek ima fizične okvare: udarce, razpoke, ureznine, rjo ali ima znake o uporabi v neustreznih pogojih: nepravilna napetost, večje spremembe temperature in tlaka, nepravilno ravnanje, znaki, da so v notranjost izdelka bile infiltrirane tekočine, kovine ali druge snovi.
    • 9.7.4 Natančne podrobnosti o značilnostih vsakega izdelka so na voljo na spletni strani. Informacije o garancijskih pogojih Vivre Deco in splošnih navodilih za uporabo različnih vrst izdelkov se lahko predajo kupcu kot dokumentu v digitalni obliki, ki je na voljo na računu Vivre ali ga zahteva po elektronski pošti. Če naročnik teh informacij ni prejel, jih lahko kadarkoli dobi po elektronski pošti na naslov [email protected]

    9.8. Odpoved pravicam iz pogodbe in vračilo izdelkov

    • 9.8.1 Kupec vrne izdelke, kupljene v skladu s pogodbo, pri čemer je v naslednjih primerih upravičen do vračila celotnega zneska, ki ga je plačal za izdelke:

     • 9.8.1.1 izdelki imajo hude okvare in niso primerni za nameravani namen;
     • 9.8.1.2 dobavljeni izdelki se razlikujejo od predloženega naročila (po specifikaciji, količini, ipd.);
     • 9.8.1.3 na izdelkih so stvarne napake;
     • 9.8.1.4 kupec odstopi od pogodbe v roku 14 dni od dneva, ko je prejel izdelek. Na ta način je družba Vivre Deco v korist kupca podaljšala 14-dnevni rok, ki ga določa 9. člen OUG 34 z dne 4. 6. 2014 o pravicah potrošnikov v pogodbah, sklenjenimi s trgovci, s spremembami in dodatnimi podzakonskimi predpisi.
    • 9.8.2 V primeru čl. 9.8.1.4. glede pravice kupca do odstopa od pogodbe, ima on/ona stroške dostave za vrnjene izdelke, ki si jih lahko ogledate v računu stranke in se lahko razlikujejo glede na število, velikost in/ali težo vrnjenega izdelki. Naročnik ima z izpolnitvijo obrazca za vračilo možnost, da hkrati izbere izdelke iz enega ali več vračljivih naročil (tista v roku največ 14 dni). Če naročnik uporablja drugo kurirsko službo ali način dostave (po pošti, osebni), je naslov za vračilo izdelka DNCB 37, Popesti Leordeni (oziroma naslov skladišča Vivre Marketplace PartnerjaX , kot je navedeno na računu izdelka) in čl. 13. odst. 3 in čl. 14 izrednega odloka št. 34 od 4. junija 2014 o pravicah potrošnikov v pogodbah, sklenjenih s strokovnjaki, ter za spremembo in dopolnitev nekaterih normativnih aktov. Naročnik je dolžan neposredno plačati stroške v zvezi s prevozom (stroška prevoza ne bo plačal Vivre Deco in plačilo na destinaciji ne bo sprejeto). Plačilo prevoza ne bo izvedeno na povratnem naslovu Vivre izdelkov in paketi s plačilom po povzetju ne bodo sprejeti za vrednost izdelkov do prejemnika.
    • 9.8.3 Pred iztekom roka odpovedi mora kupec obvestiti družbo Vivre Deco o svojem odstopu od pogodbe. V tem primeru lahko kupec izbere eno od naslednjih možnosti:

     • a) uporabi vzorčni obrazec odpovedi, ki je na voljo na spletni strani Vivre Deco v rubriki Vračila;
     • b) poda nedvoumno izjavo, ki izraža odločitev o odpovedi pogodbe.
    • 9.8.4 Kupec, ki je Vivre Deco obvestil v skladu s členom 9.8.3, mora zagotoviti, da so bili izdelki, o katerih je poročal, vrnjeni ali dostavljeni podjetju VIVRE DECO (ali partnerju podjetja Vivre Marketplace) ali osebi, ki jo pooblasti Vivre Deco (ali partner X družbe Vivre Marketplace), da izdelke prejmejo brez neupravičenega odlašanja in v največ 14 dneh od dneva, ko je Vivre Deco obvestilo o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. Šteje se, da se je upošteval rok, če kupec izdelke odpošlje pravilno zapakirane za zaščito med prevozom pred potekom 14-dnevnega obdobja. Kupec je dolžen dokazati, da je izdelke poslal podjetju Vivre Deco (oziroma partnerju X podjetja Vivre Marketplace), tako da ob prevzemu dokumenta hrani (prevzem izdelka AWB), ki ga je ponudila kurirska družba v trenutku prevzemanja vračila, do zakonskega roka za vračilo zneska. Z obrazcem za vračilo kupec obvesti podjetje Vivre Deco (oziroma PartnerX iz Vivre Marketplace) o zahtevi za vračilo, Vivre Deco (oziroma PartnerX iz Vivre Marketplace) prevzame izdelke, navedene v obrazcu za vračilo, katere je stranka pripravila v naslednjih delovnih dneh, ki ne presegajo 14 zakonitih dni..
    • 9.8.5 Kupec ni upravičen do vračila kupljenih izdelkov in ni upravičen do povračila škode v naslednjih primerih:

     • 9.8.5.1 Če ima v primerih, naštetih v členu 9.8.1, zahtevek za vračilo isti datum kot datum obvestila o odpovedi pogodbe, s čimer je 14-dnevni rok iz člena 9.8.2, ki se začne na prvi delovni dan po datumu, ko je bila pogodba sklenjena, zamujen.
     • 9.8.5.2 Če je izdelek vrnjen zaradi razlogov, navedenih v členu 9.8.1, in je vrnjeni izdelek v drugačnem stanju kot je bil ob dostavi (s spremnimi dokumenti, z vsemi komponentami).
     • 9.8.5.3 Če so bili izdelki proizvedeni v skladu s specifikacijami kupca ali očitno zanj prilagojeni.
     • 9.8.5.4 Če so bili naročeni in dostavljeni zaprti izdelki, ki se ne smejo vrniti zaradi varovanja zdravja ali iz higienskih razlogov, pa jih je kupec odprl (takšni izdelki so označeni kot izdelki brez pravice do vračila).
      • 9.8.5.4.1. Na kopalkah in spodnjem perilu morajo biti higienske nalepke;
      • 9.8.5.4.2. Izdelki ne smejo biti poškodovani ali imeti znakov uporabe;
      • 9.8.5.4.3. Izdelke se lahko preizkusi, vendar se nalepke zaradi higiene ne smejo odstraniti;
      • 9.8.5.4.4. Silikonskega (oprijetega) spodnjega perila ni mogoče vrniti, če je bila embalaža odprta;
      • 9.8.5.4.5. Nakita in dodatkov za lase ni mogoče vrniti, če je bil paket poškodovan;
      • 9.8.5.4.6. V primeru kompletov spodnjega perila mora biti paket nepoškodovan, prav tako ni mogoče vrniti nepopolnih kompletov ali ločenih izdelkov.
      • 9.8.5.5 Če so ob dostavi naročeni in dobavljeni izdelki neločljivo pomešani z drugimi izdelki.
      • 9.8.5.6. V primeru izdelkov, za katere je verjetno, da bodo hitro razpadli ali jim bo potekel rok uporabe.
      • 9.8.5.7. Za hrano ali pijačo v skladu z določbami (čl. 3.3.i) z dne OUG 34/2014.
      9.8.5.8. V primeru skladnih izdelkov, ki zahtevajo montažo, je kupec zadevni izdelek/izdelke odpečatil in začel postopek montaže(ker lahko ta postopek privede do zmanjšanja začetne vrednosti izdelka)
     9.8.5.9. Če je naročnik pravna oseba in želi odstopiti od pogodbe v skladu z GEO 34/2014. V skladu z določbami GEO 34/2014 pravne osebe ne spadajo v kategorijo potrošnikov, Vivre Deco pa ima pravico, da ne sprejme vračila/odstopa od pogodbe pravnih oseb v primerih, ko so izdelki skladni. Hkrati ima družba Vivre Deco pravico, da ne sprejme vračila velikih količin skladnih izdelkov od pravnih oseb. Če izdelki niso skladni, lahko pravna oseba pošlje obvestilo na [email protected], v katerem navede številko naročila, izdelek in njegove manjkajoče dele ali ugotovljeno napako ter priloži fotografije, ki ponazarjajo neskladnost izdelka. Po dodatnih preverjanjih, bo stranka kontaktirana glede rešitve.

  • 9.8.6. Izdelke, ki tvorijo komplet, mora kupec vrniti v kompletu.
  • 9.8.7. V primeru, da naročnik odstopi od pogodbe, bo Vivre Deco povrnil vse zneske, ki so bili prejeti kot plačilo, brez neupravičenega odlašanja, kljub temu pa najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je bil obveščen o naročnikovi odločitvi, da odstopi od pogodbe, v skladu s členoma 9.8.2 in 9.8.3. Vračilo se izvede z enakimi plačilnimi sredstvi, kot jih je stranka uporabila za prvo transakcijo, razen v primeru, ko se naročnik strinja z drugačnim plačilnim sredstvom in pod pogojem, da naročnik ni odgovoren za plačilo provizij po vračilu. Stroški dostave za vračilo veljajo za vsak vrnjen izdelek, odvisno od njegove velikosti in/ali teže, znesek vračila pa lahko vidite v računu stranke.
  • 9.8.8. Kupec lahko vrne izdelke, pridobljene na podlagi pogodbe, in je upravičen do delnega vračila kupnine za te izdelke, če so bili ob dostavi popolni, ob vrnitvi pa v takšnem stanju, ki zmanjšuje njihovo vrednost pri nadaljnji prodaji (manjkajoč del, manjkajoč del spremne dokumentacije ali zaradi drugih vzrokov, ki predstavljajo spremembo prvotnega izdelka).
 • 9.8.9. Če naročnik izdelkov ne zapakira ustrezno za zaščito/rokovanje z vrnjenimi artikli, je kurir, ki je naveden v obrazcu za vračilo, upravičen, da artiklov, ki so navedeni za vračilo, ne prevzame. V kolikor stranka pošlje artikle neustrezno zapakirane v zaščito / rokovanje na drug način (drugi kurir, pošta, osebna dostava itd.), je naročnik odgovoren za morebitno škodo, napako, nepopolnost, ugotovljeno ob prejemu vrnjenih izdelkov. Zgornje določbe se NE nanašajo na originalno embalažo izdelkov, temveč na katero koli drugo embalažo, ki je v skladu s kurirskimi standardi, navedenimi na strani kurirja, namenjena zaščiti izdelkov glede na njihovo specifikacijo (material, dimenzije itd.). Vivre Deco si pridržuje pravico, da ne sprejme izdelkov, na katerih so bili izvedeni nepooblaščeni posegi, na katerih so kakršni koli znaki uporabe ali pretirane uporabe, praske, napake, udarci, mehanski/električni udarci, izdelki brez dodatkov.
 • 9.9. Darilni boni

  9.9. Vivre Darlni boni - Vivre Deco lahko s promocijskimi kampanjami, katerih uredba je prikazana v trajanju Prodajne Akcije na www.vivre.si, dodeli darilne bone s fiksnim zneskom ali odstotnim zneskom, sorazmerno z vrednostjo upravičenih izdelkov v vrednosti nakupovalne košarice z naslovom tržno priznanih stroškov. Dodelitev darilnih bonov se izvede v odstotkih za vsak upravičen izdelek, odvisno od deleža izdelka v celotnem naročilu. Vivre Deco lahko enostransko spremeni mehanizem pravilnika, ne da bi uporabniki zahtevali odškodnino zaradi nerazporejanja ali preklica Vivre Darilnih bonov.

  V primeru vračila izdelkov, za katere je bil uporabljen Darilni bon s fiksnim zneskom, omenjenim v tem članku, se ohrani sorazmerna vrednost Darilnega bona, ki se nanaša na vrnjeni izdelek ali izdelke, od celotne vrednosti naročila (na primer: za darilni bon v vrednosti 100 EUR, uporabljen za naročilo v višini 300 EUR, pri čemer so bili vsi izdelki upravičeni do uporabe darilnega bona in vrnjeni izdelek v vrednosti 150 EUR, bo znesek 50 EUR vrnjen kupcu iz vrednosti darilnega bona in njim bo refundirano 100 EUR).

  V primeru vračila izdelkov, za katere je bil uporabljen darilni bon, z odstotkom vrednosti vsakega izdelka, ki je upravičen do popusta iz nakupovalne košarice, omenjenega zgoraj v tem članku, se sorazmerna vrednost darilnega bona nanaša na vrednost vrnjenega izdelka, ali pa se izdelki obdržijo. (na primer: če se za nakupovalno košarico v višini 100 EUR, ki jo sestavljajo 3 izdelki, uporabi darilni bon v višini 10 EUR, če se vrne izdelek v višini 50 EUR (50% vrednosti nakupovalne košarice), se 5 EUR odšteje od darilnega bona in 45 EUR se povrne..


  10. Pogoji za nakup izdelkov, ki jih prodajajo partnerji Vivre Marketplace

  10.1. Kako postati Marketplace partner podjetja Vivre

  Sistem Vivre Marketplace je na voljo vsem trgovcem, ki lahko zagotavljajo maloprodajne izdelke in so sposobni obdelati naročila strank in zagotoviti storitve po prodaji.

  10.2. O Vivre Marketplace

  Vivre Marketplace je sistem, s pomočjo katerega partnerji Vivre na spletni strani Vivre prikazujejo lastne izdelke, poleg izdelkov, ki jih prodaja neposredno družba Vivre. Kupci lahko hkrati naročijo izdelke Vivre in izdelke iz ponudbe katerega koli partnerja Vivre. Vendar bodo v nakupovalni košarici prikazani drugače.

  Vsi partnerji, vključeni v sistem Vivre Marketplace, so bili preverjeni in jih stalno spremljamo, da lahko zagotovimo standarde kakovosti, ki so jih stanke Vivre navajene.

  Izdelki, prikazani na spletnem mestu Vivre, ki jih prodaja in dostavlja PartnerX, so označeni s to omembo. Tako je naročnik obveščen, da zadevni izdelek prodaja PartnerX, neodvisno podjetje, ki ga je Vivre Deco SA sprejelo v sistem Vivre Marketplace po analizi kakovosti storitev in izdelkov, ki jih ponuja. Ko naročite tak izdelek, vaše naročilo pošljemo PartnerjuX, ki bo izdelek dostavil skupaj z vsemi pravnimi dokumenti. Za filtriranje izbire izdelkov po dobaviteljih/partnerjih se samodejno nastavi vrstni red, v katerem so navedeni dobavitelji/partnerji, glede na število izdelkov, ki jih ima dobavitelj/partner v izbrani kategoriji/iskanju. Komercialni in politični pogoji so enaki tistim, ki spremljajo izdelke, ki jih neposredno prodaja Vivre. Stroški dostave in vračila so predmet lastne politike, specifične za vsakega Vivre Marketplace partnerja, ki je na voljo na strani PartnerX, v razdelku Vračilo in garancija.

  10.3. Informacije o naročilu

  Če želite naročiti izdelke, ki jih prodajajo partnerji Vivre in Vivre Marketplace, morate imeti ali ustvariti račun stranke. Z vašega računa stranke lahko enostavno sledite paketu, ki vsebuje izdelke, ki jih prodajajo Vivre ali partnerji Vivre Marketplace..

  Izdelke, ki jih ponujajo partnerji Vivre Marketplace, lahko naročite na vse načine, ki ste jih že vajeni: prek spleta na spletnem mestu Vivre ali z uporabo aplikacije Vivre.

  V nakupovalni voziček lahko hkrati dodate izdelke, ki jih prodaja in dobavlja podjetje Vivre, ter izdelke, ki jih prodajajo in dostavljajo partnerji podjetja Vivre Marketplace, razvrščeni glede na partnerja, ki trguje z njimi. Vse provizije za vaše naročilo najdete pod vsako skupino izdelkov.

  Kuponov Vivre in darilnih kartic ni mogoče uporabiti pri nakupu izdelkov, ki jih prodajajo partnerji podjetja Vivre Marketplace.

  10.4. Pogoji dostave, zaloge, obračun

  Tako kot izdelki, ki jih prodaja neposredno družba Vivre, tudi izdelki, ki jih prodajajo partnerji družbe Vivre Marketplace, prikazujejo podatke o zalogah v realnem času in predviden čas prihoda na cilj za vsako lokacijo v primeru naročila, oddanega v času prikazovanja ponudbe . Izdelke, s katerimi trgujejo partnerji Vivre Marketplace, dostavljamo samo s kurirskimi storitvami.

  Izdelki, ki jih naročite, bodo dostavljeni skupaj z ustreznimi računi. Če se odločite za plačilo po povzetju, boste vsak račun plačali posebej ob dostavi posameznih izdelkov, plačilo pa bo izvedeno kurirju, ki opravi dostavo

  Dostavo izdelkov, kupljenih pri partnerjih podjetja Vivre Marketplace, opravijo neposredno s kurirjem. Prevzem ni možen na sedežu partnerja ali v skladišču podjetja Vivre. Dokumente, ki spremljajo izdelke, kupljene pri naših partnerjih (račun, garancijski list za trajno blago itd.), partner dostavi skupaj z izdelki, ki ste jih naročili.

  Če hkrati naročite izdelke pri Vivre in drugih partnerjih, boste od podjetja Vivre in od vsakega partnerja prejeli ločene pakete.

  10.5. Garancija in servis

  Za vsak trajni izdelek, ki je upravičen do garancije, prejmete garancijski list ob dobavi z vsemi podrobnostmi servisnega centra, ki zagotavlja popravilo v garancijskem roku. Garancijo izdelkov, kupljenih pri partnerjih podjetja Vivre Marketplace, zagotavlja partner, ki je izdelek prodal, ali pooblaščeni servisni center proizvajalca, če je možno.

  10.6. Vrnitev ali izdelki

  Vivre Marketplace partnerji ponujajo enako obdobje vračila, 14 dni, v skladu z Vivre pogoji in določili. Vivre Marketplace partnerji lahko ponudijo kritje stroškov dostave za vrnjene izdelke (ne glede na razlog za vračilo, razen v primerih zlorabe) v skladu z lastno politiko vračila. Pogoji vračila so predstavljeni na strani partnerja, v razdelku Vračilo in garancija, do katerega lahko dostopate s klikom na ime partnerja na strani izdelka, ki ga želite vrniti.

  11. Zloraba

  11.1 Družba Vivre Deco od svojih kupcev ali uporabnikov ne zahteva zaupnih podatkov v zvezi z računi, bančnimi karticami ali osebnimi gesli prek nobenega komunikacijskega sredstva (elektronska pošta, telefon, SMS, ipd.).

  11.2 Kupec oziroma član prevzame polno odgovornost za razkritje svojih osebnih in zaupnih podatkov tretji osebi.

  11.3 Družba Vivre Deco ne odgovarja v primeru, da kateri koli član oziroma kupec utrpi škodo, ki jo je povzročila tretja oseba, ki se pretvarja, da je ali da deluje v imenu družbe Vivre Deco.

  11.4 Član oziroma kupec je dolžan družbo Vivre Deco obvestiti o vseh morebitnih poskusih zlorabe.

  11.5 Družba Vivre Deco ne podpira neželene pošte. Vsak član oziroma kupec, ki je prek spletne strani izrecno posredoval naslov svoje elektronske pošte, lahko kadarkoli zapre račun, ki je povezan s takšnim naslovom elektronske pošte.

  11.6 Vsa sporočila s strani družbe Vivre Deco, posredovana prek sredstev elektronske oddaljene komunikacije (na primer elektronska pošta), morajo na datum posredovanja sporočila vsebovati popolne in natančne identifikacijske podatke ali povezavo na tovrstne podatke.

  11.7 Naslednja dejanja se štejejo za poskuse zlorabe na spletni strani, v zvezi z vsebino oziroma zoper družbo Vivre Deco. Družba Vivre Deco si pridržuje pravico, da vloži kazensko ovadbo zoper osebe, ki zagrešijo naslednja dejanja zlorabe:

  • 11.7.1 dostop do podatkov, povezanih s katerim koli članom oziroma kupcem, in sicer preko računa ali z uporabo drugih načinov;
  • 11.7.2 poseganje v ali spreminjanje vsebine strani ali kakršnih koli sporočil, ki jih družba Vivre Deco pošlje članu oziroma kupcu.
  • 11.7.3 vplivanje na zmogljivost strežnika oziroma strežnikov, ki gostijo spletno stran;
  • 11.7.4 dostop do ali razkritje vsebine kakršnih koli sporočil, ki jih družba Vivre Deco pošlje članu oziroma kupcu, tretji nepooblaščeni osebi, če takšna oseba ni izvorni prejemnik vsebine.

  11.8 Poskus pridobitve kreditnih točk od družbe Vivre Deco, kot je opisano v členu 9.9, s pomočjo lažnih računov (z uporabo izmišljenih imen, z več kot enim računom na posamezno fizično osebo ali z uporabo identitete drugih), se šteje za poskus zlorabe, ki ima za posledico razveljavitev pridobljenih ugodnosti, preklic dostopa do spletne strani in prijavo takšnega dejanja ustreznim organom.

  12. Omejitev odgovornosti

  12.1 Družba Vivre Deco ne odgovarja članu oziroma kupcu, ki uporablja spletno stran ali vsebine v kateri koli drugi obliki, kot je določeno v skladu s pogoji in določili tega dokumenta.

  12.2 V primeru, da član oziroma kupec meni, da vsebina, ki jo je družba Vivre Deco posredovala, krši avtorske ali druge pravice, se lahko za podrobnosti obrne na družbo Vivre Deco in sicer prek [email protected], tako da lahko družba Vivre Deco potrdi prejem navedenega.

  12.3 Družba Vivre Deco ne zagotavlja članu ali kupcu dostopa do spletne strani ali storitve brez registracije na spletni strani, in mu tudi ne podeljuje pravice, da brez pisnega soglasja družbe Vivre Deco prenese ali spreminja vsebine (v celoti ali delno), reproducira vsebine (v celoti ali delno), kopira ali izkorišča vsebine in prenese na tretjo osebo katero koli vsebino, do katere je ta lahko dostopal na podlagi sporazuma o uporabi.

  12.4 Družba Vivre Deco ne odgovarja za vsebino, kakovost ali naravo drugih strani, do katerih lahko član dostopa prek različnih povezav, ne glede na njihovo naravo. Lastniki posameznih spletnih strani so v celoti odgovorni za njihovo vsebino.

  12.6 Družba Vivre Deco ne nudi nobenega neposrednega ali posrednega jamstva, da:

  • 12.6.1 bo storitev v skladu z željami kupca;
  • 12.6.2 storitev ne bo prekinjena, bo varna in brez napak;
  • 12.6.3 bodo izdelki ali storitve, pridobljene bodisi brezplačno ali proti plačilu, ustrezali željam ali pričakovanjem kupca;

  12.7 V skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja ponudniki, upravljavci oziroma lastniki spletne strani ne nosijo nobene odgovornosti za takšne ukrepe in za posledice, ki iz njih izhajajo, kar vključuje, med drugim, nakupe, posebne ponudbe, akcije ali katero koli drugo vrsto dejanja, povezave, transakcije, sodelovanje ali podobno, do katerega lahko pride med članom ali kupcem in tretjo osebo, ki je neposredno ali posredno povezana z zadevo.

  13. Višja sila in naključje

  13.1 Razen v primerih, kjer je to izrecno predpisano, nobena od strank tega sporazuma ne odgovarja za pravočasno izpolnitev obveznosti v skladu s sporazumom oziroma njihovo izpolnitev na primeren način, bodisi v celoti ali deloma, v kolikor je takšna neizpolnitev posledica višje sile.

  13.2 Stranka ali zakoniti zastopnik stranke, ki se sklicuje na višjo silo, mora drugo stranko takoj in v celoti obvestiti o nastopu takšnega dogodka, in sprejeti ustrezne ukrepe za omejitev posledic takšnega dogodka.

  13.2 Stranka ali zakoniti zastopnik stranke, ki se sklicuje na višjo silo, je prost svoje obveznosti, v kolikor takšen dogodek ovira izpolnitev obveznosti.

  13.4 Če v 15 dneh po nastanku primera višje sile ta še vedno traja, ima vsaka stranka pravico, da odpove pogodbo in o tem obvesti drugo stranko, pri čemer v takšnem primeru nobena izmed strank ni upravičena do odškodnine.

  13.5 Stranka, ki se sklicuje na višjo silo, mora predložiti dokazilo o obstoju višje sile v roku 30 dni od dneva nastopa takšnega primeru (v okviru omejitev, ki jih določa člen 11.3).

  13.6 Zaradi naključja, za katerega družba Vivre Deco ni odgovorna (nesreča pri dobavitelju ali dostavni službi), se lahko zgodi, da izdelkov ne bo mogoče dostaviti. V takšnem primeru lahko kupec prejme aktivne promocijske kredite (po lastni presoji družbe Vivre Deco oziroma odvisno od posameznega primera), ki se jih lahko časovno neomejeno uporabi za nakup izdelkov na spletni strani www.vivre.si, kot je opisano v členu 9.9.

  14. Sodni spori

  14.1 Z uporabo, obiskom, ogledovanjem in podobnim spletne strani oziroma katere koli vsebine, ki jo družba Vivre Deco pošlje članom oziroma kupcem prek dostopa oziroma razpošiljanja na kakršen koli način (elektronsko, telefonsko, ipd.), se šteje, da se slednji strinja s temi splošnimi pogoji poslovanja.

  14.2 Vsak spor v zvezi s splošnimi pogoji poslovanja, ki bi lahko nastal med članom ali kupcem in družbo Vivre Deco, se reši po mirni poti.

  14.3 Vsak spor, ki bi lahko nastal med članom in družbo Vivre Deco ali njegovimi partnerji, se reši po mirni poti. V kolikor mirna rešitev spora ni mogoča, se spor rešuje pred stvarno pristojnim sodiščem v skladu z zakonodajo EU, predvsem Uredbo (EU) št. 1215/2012, o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.

  14.4 Ob upoštevanju določb uredbe (EU) št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov Uredbe ES št. 2006/2004 in direktive 2009/22 / ES, ponuja Vivre Deco za svoje člane oziroma stranke možnost reševanja morebitnih sporov zunaj sodišča. Z uporabo evropske platforme za spletno reševanje sporov (SRS platforme),  ki je digitalni instrument, ki ga je Evropska komisija ustvarila za lajšanje, neodvisno, nepristransko, pregledno, učinkovito, hitro in pravično zunajsodno poravnavo.  Reševanje sporov poteka skladno s pogodbenimi obveznostmi o spletni prodaji in opravljanju storitev potrošnikov,  ki prebivajo v uniji ali trgovci s sedežem v uniji. V tem primeru lahko uporabite to povezavo na platformo SRS: ODR.

  14.5 V primeru, da se ena od zgoraj navedenih določb šteje za nično in neveljavno, takšna določba ne glede na okoliščine ne vpliva na veljavnost in izvršljivost ostalih.

  14.6 Ta dokument je sestavljen in se razlaga v skladu z romunsko zakonodajo ter v skladu s slovensko zakonodajo v njenih kogentnih določbah, v kolikor primerljive določbe romunske zakonodaje niso za potrošnika ugodnejše. Za ta sporazum velja romunsko pravo ter slovensko pravo, v njenih kogentnih določbah, v kolikor primerljive določbe romunskega prava niso za potrošnika ugodnejše. Vsi spori, ki se pojavijo med družbo VIVRE DECO SA in odjemalci / kupci, bodo rešeni sporazumno ali, če to ni mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče, skladno z evropsko zakonodajo, predvsem Uredbo (EU) št. 1215/2012, o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Pristojno sodišče se sme določiti tudi z dogovorom, skladno z določilo Uredbe (EU) št. 1215/2012, o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.

  15. MNENJA in ocene

  15. 1. Pisanje mnenj, komentarjev lahko izvajajo uporabniki/stranke/kupci, v rubriki »Moje ocene« ali z računa Vivre naročnika. Pisne informacije so lahko pozitivne in negativne ter se bodo nanašale na značilnosti in uporabo izdelka ali storitve.

  15. 2. Ob registraciji določene ocene/komentarja/vprašanja na spletni strani vivre.si naročnik podeli Vivre Deco neizključno, trajno, nepreklicno, neomejeno teritorijalno licenco in daje prodajalcu pravico do uporabe, reproduciranja, spreminjanja, prilagajanja, objave, prevajanja, distribuiranja in prikazovanja te vsebine.

  15. 3. Vsaka stranka se ob prijavi ocene/komentarja/vprašanja v omenjenih rubrikah zavezuje, da bo spoštovala naslednja pravila:

  • da se nanašajo samo na značilnosti in/ali način uporabe določenega izdelka ali storitve, pri čemer se izogibajo informacijam v zvezi z vidiki, ki se lahko spremenijo (cene ali promocijske ponudbe) ali informacijam v zvezi z načinom izvedbe naročila;
  • da uporabljajo samo slovenski jezik.
  • da duporabljajo ustrezen, nežaljiv jezik brez jezika, ki bi lahko užalil ali vplival na katero koli drugo stranko;
  • da zagotavljajo, da so informacije, ki jih posredujejo, realistične, pravilne, nezavajajoče ter v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s spoštovanjem pravic drugih strank, avtorskih pravic, blagovnih znamk, licenc ali drugih lastniških, oglaševalskih ali zasebnih pravic;
  • da uporabljajo to storitev samo za komunikacijo ali pridobivanje dodatnih podrobnosti o določenem izdelku ali storitvi s spletne strani, ne da bi se sklicevali na druga podjetja, ki spodbujajo prodajo in nakup izdelkov ali storitev;
  • da v nobenem primeru ne posredujejo ali zahtevajo osebne podatke (kontaktne podatke, podatke o dostavi ali domačem naslovu, telefonske številke, elektronske naslove, ime in/ali priimek itd.) ali kakršne koli druge podatke, ki bi lahko privedli do razkritja teh osebnih podatkov;
  • da ne vnašajo informacije in/ali podrobnosti o URL-jih (povezavah) z drugih komercialnih strani, ki opravljajo enako komercialno dejavnost kot prodajalec;
  • da ne poskušajo goljufati storitev, ki jih ponuja prodajalec, ali oddajajo ocene/komentarje/vprašanja, ki vsebujejo materiale oglaševalske narave;
  • da ne uporabljajo ocene/komentarje/vprašanja kot sredstvo za komunikacijo s prodajalcem, v ta namen bodo uporabljeni kontaktni podatki prodajalca, registrirani na spletnem mestu.

  15. 4. Poleg realne ocene bo naročnik ob predložitvi ocene dodal tudi ustrezno oceno za sorodni izdelek ali storitev. Mnenja, skupaj z ustreznimi ocenami, bodo vplivala na splošno oceno izdelka ali storitve. Tako ocenitev z visoko oceno vodi v zvišanje skupne ocene, ocenitev z nizko oceno, pa v znižanje celotne ocene.

  15. 5. Ko stranka prijavi, da ima mnenje/komentar/vprašanje neprimerno vsebino, s strogo subjektivnega vidika, prodajalec to vsebino natančno preuči, da ugotovi, ali krši določila in pogoje spletnega mesta. Naložena besedila, fotografije ali videoposnetki se odstranijo s spletnega mesta šele, ko jih prodajalec pregleda.

  15. 6. Če prodajalec opazi, da stranka večkrat krši določila in pogoje, si pridržuje pravico, da stranki ukine pravico, da odda ocene/komentarje/vprašanja v rubriki »Moje ocene«. Stranke lahko svoja obvestila ali reklamacije v zvezi s kupljenim blagom in/ali storitvijo oddajo na https://www.vivre.si/contact. Najdaljši rok za reševanje pritožb oziroma obvestil je 30 koledarskih dni po vložitvi.

  16. Končne določbe

  16.1 Družba Vivre Deco si pridržuje pravico do spremembe vsakokrat veljavnih določb, kot tudi do spremembe spletne strani, njene strukture oziroma storitve in katere koli vsebine.

  16.2 V okviru omejitev teh Splošnih pogojev poslovanja, družba Vivre Deco ne odgovarja za napake na spletni strani, vključno s spremembami, nastavitvami in podobnim, ki niso bile opravljene s strani skrbnika spletne strani.

  16.3 Družba Vivre Deco si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo objavi oglasne pasice oziroma povezave na kateri koli strani spletne strani.

  17. Kontaktni in dodatni podatki

  17.1 V primeru vprašanj ali predlogov, povezanih z družbo Vivre Deco, med 8. in 17. uro od ponedeljka do petka, ali nam pišite po elektronski pošti na [email protected].

  17.2 Vse pripombe, vprašanja, povratne informacije, ideje, predloge ali kakršna koli sporočila ali informacije o oziroma v zvezi z www.vivre.si, njenim delovanjem oziroma izboljšanjem delovanja strani postanejo izključna last družbe Vivre Deco.

  Obdelava osebnih podatkov: Družba Vivre Deco je vpisana v register obdelovalcev osebnih podatkov pod številko 22845.

  17.3 Pooblaščeno osebo za obdelavo osebnih podatkov je mogoče kontaktirati preko elektronske pošte na naslov: [email protected].

  18. Politika izbrisa podatkov

  18.1 Uporabnik/ Kupec ima vsak čas pravico, da prekliče svojo privolitev do uporabe storitve, do uporabe drugih storitev, ki jih družba Vivre Deco nudi na svoji spletni strani. To Uporabnik ali Kupec stori tako, da pošlje prošnjo na e-poštni naslov [email protected]

  18.2 V primeru, da Uporabnik/ Kupec ne želi prejemati novic, obvestil oziroma vseh informacij družbe Vivre Deco, namenjene trženju in oglaševanju, ne glede na vrsto uporabljenih komunikacijskih sredstev (elektronska, telefonska, ipd.), lahko to stori s prošnjo do ODJAVE in sicer v primeru izključne e-poštne komunikacije s pritiskom primernega gumba, ali s tem, da pošlje prošnjo Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na naslov [email protected]

  18.3 Uporabnik ali Kupec ima skladno z zakonodajo in ureditvijo glede varovanja osebnih podatkov, pravico do pozabe. Uresniči jo tako, da zaprosi Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na naslov [email protected]

  V skladu z novo uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), o zasebnosti podatkov, se strinjate z uporabo piškotkov za naslednje namene: pravilno delovanje platforme , merjenje uporabe platforme , napredne funkcije, kot so priporočeni izdelki in druge vrste funkcij, ki vam bodo omogočile, da vam pokažejo najbolj primerne ponudbe prek različnih tržnih kanalov.